Over ons en onze doelstellingen.

De belangrijkste doelstelling is het versterken van de band met het Huis van Oranje. Het Huis van Oranje is van belang voor onze samenleving en onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van onze parlementaire democratie. Ook zeer zeker in een verenigd Europa is het belangrijk om een stuk eigen identiteit te behouden.

De Stichting Oranje Vereniging organiseert ieder jaar de volgende activiteiten in Kerkrade.

1.Koningsdag 27 april.

2.Dodenherdenking 4 mei.

3.Bevrijdingsdag 5 mei.

4.Participatie aan de Memorial Day viering op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten.

5.Rondleidingen voor de Kerkraadse schooljeugd op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten.

6.Aandacht voor het project "Stolpersteine" (struikelstenen).

7.Samenwerking met de Stichting Euriade "Jeugd in Dialoog".

8.Samenwerking met verschillende veteranen organisaties; o.a. G.O.C. (Veteranendag Kerkrade).

Elke vijf jaar organiseert de Stichting Oranje Vereniging Kerkrade een herdenkings plechtigheid naar aanleiding van de bevrijding van de stad door de Amerikaanse "30th Infantry Division Old Hickory", in september 1944. De eerstvolgende herdenking is gepland voor september 2019. De Stichting is betrokken bij het organiseren van allerhande projecten voor de schooljeugd met het thema "vrede, vrijheid en verdraagzaamheid". De Stichting onderhoud vriendschappelijke contacten met de Amerikaanse "30th Infantry Division Association Old Hickory". Ook is de Oranje Vereniging Kerkrade actief betrokken met het realiseren van een twee en een half uur durende documentaire film over de "Old Hickory" divisie, "Heroes of Old Hickory".

Bestuursleden

J.J.F.M. (Hans) Schillings, voorzitter,
J.P. (Jac) Beaumont,
L. (Luc) van Duyn,
T.J.F.M. (Theo) Gerads, tweede penningmeester,
C. (Charly) Maurer, penningmeester,
Ing. J.M.J.G. (Jennifer) Schillings,
R (Renè) Schurer,
L. (Lambert) Werry,
N. (Nicolle) Cox.

Ere leden

Mr. C.M. (Chris) Kuikman, ere lid.,
C. (Christine) Mullenberg-Heijen, ere lid.
J. (Jos) Som, ere bestuurder.

Leden "Oranjevereniging/Speciale Projekten Oranjevereniging"

S. (Sidney) van de Berg, (jongeren projecten),
F. (Floor) Bosman, (muziek),
N. (Nicolle) Cox,
Mr. L (Loek) Eenens, (protocol & ceremonie meester),
H. (Howard) Engelen,
R. (Reinhard) Granz, (contact Herzogenrath)
W. (Wim) Heijmans, (literatuur en dichter),
S. (Shelley) Rademakers-Kil, (jeugd & jongeren projecten),
M. (Maria) Krings, (kunst projecten),
V. (Vivian) Lataster, (presentatrice),

P. (Pepijn) Caumon,
J. (Jo) Paulissen,
P. (Peggy) Prevos,
W. (Wolfgang) P ütz, (film & fotografie),
N. (Nick) Rademakers, (website),
Ir. T. (Theo) Ruiters, (protocol),
H. (Hub) Schetters (historicus),
M. (Marcela) Schillings-Alvarez,
R. (Renè) Schurer, (muziek),
C. (Christian) Warnke, (contacten Herzogenrath).

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

De Stichting Oranje Vereniging Kerkrade is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. De website van de KBOV kunt u vinden onder http://oranjebond.nl en is bereikbaar onder e-mail adres secretariaat@oranjebond.nl De KBOV heeft, onder andere, tot doel het rechtstreeks of via regionale verbanden ondersteunen van de plaatselijke en regionale afdelingen door middel van contact en advies of concrete hulp. Het (mede) organiseren van manifestaties en andere samenkomsten die de band met het Huis van Oranje zichtbaar maken en versterken. Het zich bezinnen op de wijze waarop, ook in deze tijd, een zinvolle bijdrage geleverd kan worden aan de opbouw van onze parlemantaire monarchie. Het publiceren van veelsoortige informatie met betrekking tot het Huis van Oranje en de rol in de Nederlandse samenleving. Ook in deze tijd duidelijk maken dat dit koningschap, niet gebonden aan partij of groep, er in onze pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlander, ongeacht afkomst, ras of religie.

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Indien er in uw omgeving mensen zijn die zich op een bijzondere en jarenlange manier hebben ingezet voor onze samenleving en onze maatschappij, dan kunnen deze mensen eventueel in aanmerking komen voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Gedetailleerde informatie hierover kan worden verkregen bij het secretariaat van de burgemeester van de gemeente Kerkrade of bij de Stichting voorheen Oranjevereniging Kerkrade.