Nieuw Erelid

In verband met grote betrokkenheid en jarenlange samenwerking met de Oranjevereniging Kerkrade, is mevrouw Christine Mullenberg-Heijen op 1 juli 2019 benoemd tot en geinstalleerd als "ere-lid" van de Stg. Oranjevereniging Kerkrade.

Nieuwe wandel en fiets route

Op 5 mei 2019 is een nieuwe wandel en fiets route geintroduccert, langs markante punten en monumenten van de tweede wereld oorlog in Kerkrade. Deze routes zijn tot stand gekomen door samenwerking met de VVV Zuid Limburg, de gemeente Kerkrade en de Oranjevereniging Kerkrade. De routes zullen ook worden ingezet als les programma's voor scholen. De brochure is o.a. verkrijgbaar bij de Kerkraadse VVV in de HUB.

Ere bestuurder

Op Koningsdag 27 april 2019, is de heer Jos Som, voormalig burgemeester van Kerkrade, benoemd en geinstalleerd als "ere bestuurder" van de Stg. Oranjevereniging Kerkrade, wegens grote betrokkenheid en vele verdiensten voor de Oranjevereniging Kerkrade.

100 jaar

Kerkraadse Oranje Vereniging 100 jaar

In 2019 zal de Stg. Oranje Vereniging Kerkrade haar honderd jarig bestaan gaan vieren. De oudste, bekende informatie is uit het jaar 1919. En dat jaar zal dan ook worden aangehouden als zijnde het eerste jaar dat er activiteiten in Kerkrade waren m.b.t. het vieren van "Koninginnedag" en andere nationale feest- en herdenkingsdagen. Tijdens het jubileum jaar zullen er allerhande activiteiten plaatsvinden. Het totaal programma zal einde van dit jaar worden gepubliceerd op deze website. De activiteiten zullen bestaan uit veelal laagdrempelige projecten, waarbij de gehele Kerkraadse bevolking zal worden betrokken. Het thema van het jubileum jaar zal zijn:

"Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid - Kerkrade grenzenloos".

Congres

Congres van Oranje Verenigingen te Kerkrade

In het kader van het 100 jarig jubileum van de Kerkraadse Oranje Vereniging, zal van 4 tot en met 6 oktober 2019, het jaarlijkse congres van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen in Kerkrade plaatsvinden. Het is de eerste keer dat dit congres in Limburg zal gaan plaatsvinden. Gedurende het voornoemde weekend zullen honderden congresgangers van Oranje Verenigingen uit het hele land, naar Kerkrade komen. Tijdens het congres weekend zal er een gevarieerd programma worden aangeboden en de congresgangers kunnen kennis maken met het vele moois dat Kerkrade heeft te bieden. Als congres locaties zullen, onder andere, de Kerkraadse HUB, het Museumplein en het Hof van Gaia gaan fungeren.

Legpenning voor verdiensten

Legpenning voor verdiensten van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

De Stichting Oranje Vereniging Kerkrade heeft enige tijd geleden een aanvraag ingediend bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, voor het toekennen van de "bronzen legpenning voor bijzondere verdiensten" van de KBOV voor het personeel van het gemeentelijk apparaat. Wij zijn bijzonder verheugd dat onze aanvraag is goedgekeurd en gehonnoreerd. Reeds sinds vele jaren is de samenwerking met de gemeentelijke instanties en in het bijzonder met de personeelseden van de gemeentelijke instanties zeer positief. Gevraagd en vooral ook ongevraagd, staan zij ieder jaar klaar om ons bij te staan met de diverse organisaties van de Koninginnedagen en Koningsdagen, alsmede de Dodenherdenkingen en vele andere herdenkingen en activiteiten, waarbij wij als Oranjevereniging zijn betrokken. Een meer dan voorbeeldige samenwerking, die niet vanzelfsprekend is. Ook de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is hiervan onder de indruk. De voornoemde erkenning wordt alleen uitgereikt aan personen die zich jarenlang bijzonder hebben ingezet voor de Oranjeverenigingen in den lande.

Uniek is dat deze keer de legpenning voor verdiensten zal worden uitgereikt aan één organisatie, één groep mensen. De uitreiking heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 december 2017, in de nieuwe "Hub", cultureel centrum te Kerkrade.

75 Jarige herdenking

75 Jarige herdenking van de bevrijding van Kerkrade door de "30th Infantry Division - Old Hickory".

In september 2019 zal eveneens het feit worden herdacht, dat Kerkrade en zuidoost Limburg 75 jaar geleden werden bevrijd van het nazi regime. Ook hier zal de Oranjevereniging aandacht aan gaan besteden met een uitgebreid en gevarieerd programma. Er zullen onder andere speciale projecten voor de schooljeugd worden georganiseerd. Onderdeel van de herdenking in Kerkrade zal de premiere van een documentaire film zijn, betreffende de evacuatie van de Kerkraadse bevolking in september 1944.

Het complete programma, met eveneens als thema "Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid - Kerkrade grenzenloos", zal einde van dit jaar worden gepubliceerd op deze website.

Milieu

De Stichting Oranjevereniging heeft besloten om tijdens haar activiteiten GEEN ballonnen meer te gebruiken. Reeds lange tijd is bekend dat het gebruik van ballonnen zeer schadelijk is voor het milieu.