Programma Bevrijdingsdag Kerkrade

Zondag 5 mei 2019

12:00 uur – Bijeenkomst leden Stg. Oranjevereniging Kerkrade, als mede leden van de werkgroep “Special Projects Oranjevereniging Kerkrade”, in cafè “de Wietsjaf” gelegen aan de Markt te Kerkrade Centrum. Korte werk bespreking en last minute issues. Medewerkers van de Gemeente Kerkrade plaatsen het spreek gestoelte op de afgesproken plek voor het Raadhuis. De atributen voor het ontsteken van het Bevrijdingsvuur worden bij het Raadhuis en bij het Vredes Monument gelegen aan de Hoofdstraat in gereedheid gebracht. Vlaggen worden geplaatst op de afgesproken plekken. Stoelen voor de muzikanten zullen medio voormiddag worden geleverd bij het Raadhuis.

13:00 uur – Aankomst van de eerste oude legervoertuigen op de Markt. Vantevoren vastgestelde standplaatsen zullen worden aangewezen door leden van de werkgroep.

14:00 uur – Start van “Bevrijdings Blues Festival” is in verband met de weersvoorspelling niet meer in het Stadspark, maar in de Rodahal. De entree blijft uiteraard gratis. De Rodahal is open vanaf 13:00 uur.

17:00 uur – Aankomst van het Bevrijdingsvuur in het Gemeentelijk Sportpark Kaalheide. Leden van de Oranjevereniging zijn ter plaatse voor logistieke ondersteuning en toezien van de uitvoering van het programma. Ook zal hier het Bevrijdingsvuur worden overhandigd aan een delegatie uit de gemeente Gulpen-Wittem.

18:00 uur – aankomst Bevrijdingsvuur bij het Evacuatie Monument (hoek Stationstraat- Grupellostraat-Einderstraat). Hier aangekomen een klein “rustmoment”. De Burgemeester en enkele andere genodigden, zullen hier bij fakkel loop aansluiten zij worden afgehaald bij het Gemeentehuis door een oud leger voertuig. Jennifer Schillings zal de burgemeester ontvangen op het gemeentehuis en begeleiden naar het Evacuatie Monument.

18:05 uur – vertrek Bevrijdingsvuur richting Old Hickoryplein, waar bij het monument van de “Old Hickory” soldaat een ere wacht staat opgesteld van veteranen uit Nederland, België en de Verenigde Staten van Amerika.

18:10 uur – vertrek Bevrijdingsvuur naar het Vredes Monument gelegen aan de Hoofdstraat.

18:15 uur – Aankomst Vredes Monument. Hier komen eveneens alle andere fakkeldragers samen. Het Bevrijdingsvuur zal hier worden ontstoken door Deken Nevelstein. De genodigden, zullen zich hier ook bij de stoet aansluiten.

18:20 uur - vertrek van de stoet richting Markt. Dit laatste stuk zal de fakkel worden gedragen door school kinderen uit Kerkrade en uit Herzogenrath samen met de lopers.

18:30 uur – aankomst Markt. Presentatie Markt, door Vivian Lataster.

18:30 uur – de fakkel wordt overgedragen aan burgemeester Jos Som, die ter plaatse het Bevrijdingsvuur zal ontsteken. De last Post zal tijdens het ontsteken worden gespeeld. Aansluitend zal de Nederlandse driekleur worden gehesen door burgemeester Jos Som. Tijdens het vlaghijsen zal het Wilhelmus worden gespeeld (twee coupletten!) mede gezongen door Floor Bosman.

18:40 uur – Toespraak door de burgemeester.

18:45 uur – Zang door Floor Bosman.

18:50 uur - Aanbieden van de folder door Provinciale VVV en de Oranjevereniging, van de nieuwe fiets- en wandelroute langs alle markante punten, gedenktekens, oorlogsmonumenten en struikelstenen in Kerkrade.

19:00 uur – Afsluiting van de fakkel loop. Lopers worden ontvangen in het Raadhuis. Het Koninklijk Harmonie Orkest zal aansluitend tot ongeveer 21:00 uur spelen op de Markt (Sing-a-long).

Deze tijden zijn onder voorbehoud!