Adoptie project Kerkraadse scholen

Juni 2015 heeft de Stg. Oranje Vereniging het initiatief genomen om een graf van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat, Sgt. John J. Planster uit Philadelphia, Pennsylvania, op de Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten te adopteren, voor de gezamelijke Kerkraadse schooljeugd. Het is de bedoeling om middels dit geadopteerde graf, onder de supervisie van de Oranjevereniging Kerkrade, de kinderen de verhalen van oorlog en de bevrijding van zuidoost-Limburg te vertellen en zodoende de geest van Margraten voort te laten leven en door te geven aan een volgende generatie. Inmiddels zijn veertien scholen betrokken bij dit project en regelmatig worden er rondleidingen voor de schooljeugd georganiseerd op de begraafplaats.

Het project heeft inmiddels ook aandacht gekregen in onze Duitse buurtgemeente Herzogenrath. Ook is er erkenning en waardering van onder andere, het Kerkraadse gemeente bestuur, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de Commisaris van de Koning in Limburg en van de Koninklijke Familie. Het motto van de Stg. Oranje Vereniging Kerkrade, “vrede, vrijheid, verdraagzaamheid – Kerkrade grenzeloos” wordt hiermede onderstreept. Van de voornoemde ceremonie op de militaire begraafplaats is een DVD gemaakt door de Kerkraadse amateur fotograaf en filmmaker Wolfgang Pütz. De muziek is gecomponeerd door de zeer getalenteerde Kerkraadse componist Mark Pütz.

Inmiddels zijn er pogingen gestart om de familie van Sgt. John J. Planster op te sporen en in kennis te stellen van het project. Tijdens deze zoektocht is gebleken dat een broer van Sgt. Planster eveneens is gesneuveld tijdens de tweede wereld oorlog, op de stranden van “Omaha Beach” in Normandië.