Vrijdag 27 september 2019, zal er om 20:00 uur een recital plaatsvinden o.l.v. de Russische pianiste Galina Ryzhikova, met Euregionale muzikale participatie in de HuB-Muziek- & Dansschool. Thema van het avond recital "Vrede, vrijheid verdraagzaamheid - Kerkrade grenzeloos".

Voorafgaande aan het recital, om 18:30 uur, zal er in de HuB, een lezing met muziek fragmenten over "Entartete Musik" tijdens de periode van het "Derde Rijk" plaats vinden, door voormalig muziekschool directeur Pierre Rietrae.